Maškarní ples v Kulturním domě Dubina

Denní centrum Most do života, sídlem Erno Košťála 1015, Pardubice, 53012, bylo oficiálně otevřené 7.2.2005 V únoru 2015 tedy uplynulo 10 let od jeho otevření. A to si zaslouží oslavit!

U této příležitosti jsme uspoořádali 12.2.2015 maškarní ples v Kulturním domě Dubina v Pardubicích.
Pozvání jsme adresovali našim současným i bývalým klientům a jejich rodinným příslušníkům, klientům a pracovníkům spřátelených zařízení sociálních služeb z Pardubic a okolí, pracovníkům Magistrátu města Pardubic a Pardubického kraje, se kterými po dlouhých deset let spolupracujeme a kteří zprostředkovaně pomáhají, aby Denní centrum Most do života mohlo existovat, zástupcům obvodu Pardubice III., bývalým kolegyním a přátelům. Pozvání také patřilo všem firmám či soukromým osobám, které jakýmkoli způsobem přispěly k existenci Denního centra Most do života.
A kdo naše pozvání přijal? Podívejte se na fotografie!
Děkujeme touto cestou všem účastníkům za předvedení se v zajímavých a maskách a za báječnou atmosféru, kterou pomohla vytvořit hudební skupina Chorus z Chrudimi. Rovněž náš dík patří tanečním skupinám ZUŠ v Pardubicích pod vedením paní Adriany Pozdníkové, které nám svým vystoupením zpestřily chvilky odpočinku mezi tanečními sériemi.

Poíprava na maškarní ples Vlk namaskován, chybí pouze poevlek Jsme poipraveni, ples muže zaeít Maškarní ples je zahájen Naše Olinka Kuoátku bylo asi trochu horko Myslivec a kozlík Na parketu bylo veselo Zelenou tanci udával pan výpraveí Spoleené foto masek taneení vystoupení Tažní ptáci skupinka Denního centra Most do života eernošky s muži z Poelouee vystoupení Po zavírací dobi kolegyni
Most do života
  • IČO: 266 78 390
  • Adresa zařízení: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
  • Telefon: 464 629 016, 731 788 318
  • E-mail: info@mostdozivota.org
  • Bankovní spojení (ČSOB): 193764620 / 0300